Pyörailureitti “Tour de LatEst”

 Pohjois-Latviassa ja Etelä-Virossa

FIN

LV

EE

GER

ENG

RUS

Pyöräilyreitti "Tour de LatEst" kulkee kahden valtion - Latvian ja Viron kautta. Reitin kokonaispituus on 1296 km. Noin puolet reitistä on asfalttiteitä, loput on sorapintaisia teitä Pyöräilyreitti on maisemiltaan, visuaalisuudeltaan ja informatiivisuudeltaan hyvin monipuolinen. Matkan varrella voi tutustua latvialaisten ja virolaisten kulttuuris-historiallisiin perinteisiin, suosituimpiin matkailunähtävyyksiin sekä paikallisten asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Pyöräilyreitin varrella sijaitsee myös erilaisia eurooppalaisittain tärkeitä suojelualueita - kansallis- ja luonnonpuistoja, maisemansuojelu- sekä luonnonsuojelualueita.

Reitti on viitoitettu, sen varrella on lepopaikkoja, joista löytyvät myös infotaulut seudun karttoineen ja matkailijainfoineen.

Pyöräilyreitti "Tour de LatEst" on perustettu  Virolais-Latvialaisessa rajat ylittävässä yhteisrahoitteisessa yhteistyöohjelmassa  “Pyöraile Vidzemen ja Etelä-Viron läpi” ("ViSoEst by Bike").